SATU PERSEPSI, KMI ADAKAN PENGARAHAN UJIAN LISAN DAN PENGOREKSIAN IDAD.


Ujian di Al-Jauhar adalah salah satu bentuk pendidikan dan untuk kelancaran ujian tersebut, maka perlu diadakanlah pengarahan dan pengoreksian idad terlebih dahulu. Pengarahan ujian menjadi rutinitas yang ada di Al-Jauhar. Pengarahan ujian lisan dan pembagian tugas diadakan pada Jum'at pagi, 24 November 2023. Pengarahan ujian lisan ini bertempat di Aula Pondok Modern Al-Jauhar IKHD oleh Ustadz Haryono, M.Pd.I dan Ustadz Nana Nashiruddin, S.Pd.

Pengarahan ujian menjadi sangat penting karena bukan hanya santri saja yang diuji, akan tetapi seluruh elemen yang ada di pondok juga diuji, oleh karena itu semuanya perlu diarahkan mulai dari penguji, guru-guru maupun santri akhir. Dalam ujian ini semuanya dididik, mulai dari santri, para guru termasuk majelis pimpinan juga ikut dididik.

Al-Jauhar adalah lembaga pendidikan dan inti dari pendidikan di Al-Jauhar adalah pendidikan karakter. Maka ujian ini adalah salah satu sarana dalam pembentukan karakter.

Posting Komentar untuk "SATU PERSEPSI, KMI ADAKAN PENGARAHAN UJIAN LISAN DAN PENGOREKSIAN IDAD."

jauhartv

Loading...